FANDOM


Els Segadors

Els Segadors

Els Segadors is Catalonia's national anthem.

LyricsEdit

Catalan English
Catalunya triomfant, Catalonia triumphant
tornarà a ser rica i plena shall again be rich and bountiful.
Endarrera aquesta gent Drive away these people,
tan ufana i tan superba. Who are so conceited and so contemptful.
Bon cop de falç! Strike with your sickle!
Bon cop de falç, defensors de la terra! Strike with your sickle, defenders of the land!
Bon cop de falç! Strike with your sickle!
Ara és hora, segadors Now is the time, reapers.
Ara és hora d'estar alerta. Now is the time to stand alert.
Per quan vingui un altre juny, For when another June comes,
esmolem ben bé les eines. Let us sharpen our tools well
Bon cop de falç! Strike with your sickle!
Bon cop de falç, defensors de la terra! Strike with your sickle, defenders of the land!
Bon cop de falç! Strike with your sickle!
Que tremoli l'enemic, May the enemy tremble,
en veient la nostra ensenya. upon seeing our symbol.
Com fem caure espigues d'or, Just as we cut golden ears of wheat,
quan convé seguem cadenes. when the time calls we cut off chains.
Bon cop de falç! Strike with your sickle!
Bon cop de falç, defensors de la terra! Strike with your sickle, defenders of the land!
Bon cop de falç! Strike with your sickle!